» راه حفظ یک رابطه عاشقانه
1397/06/21
در این مقاله راه هایی برای حفظ رابطه عاشقانه ارائه می دهیم .   ... [بیشتر...]

» رمز سوم ازدواج موفق ؛ قدم برداشتن به سمت همدیگر
1397/04/14
در ادامه این مقاله به رمز سوم ازدواج موفق که قدم برداشتن به سمت همدیگر به جای پشت کردن به یکدیگر است ، می پردازیم .   ... [بیشتر...]

» تقویت حس قدرانی و سپاسگزاری از همسر
1397/04/09
در این مقاله به اولین تمرین رمز دوم ازدواج موفق یعنی تقویت حس قدرانی و سپاسگزاری از همسر می پردازیم . ... [بیشتر...]

» تاریخچه و فلسفه ازدواج
1397/04/09
در این مقاله به دومین تمرین برای داشتن ازدوج موفق یعنی تفکر و صحبت درباره تاریخچه و فلسفه ازدواج شما می پردازیم .  ... [بیشتر...]

» پرسشنامه ارزیابی حس دلبستگی و تمجید در زندگی مشترک
1397/04/07
در این مقاله برای ارزیابی میزان وجود این عناصر در زندگی مشترکتان پرسشنامه ارزیابی حس دلبستگی و تمجید را ارائه می دهیم .  ... [بیشتر...]

» تمرین آشنایی با دنیای درونی همسر
1397/04/06
در این مقاله دو تمرین برای آشنایی با دنیای درونی همسرتان و خودتان را بیان می کنیم . ... [بیشتر...]

» تمرین شناخت علایق همسر
1397/04/05
در این مقاله به تمرین شناخت علایق همسر می پردازیم . ... [بیشتر...]

» رمز دوم ازدواج موفق ؛ حس دلبستگی و تمجید
1397/04/05
رمز دوم  ازدواج موفق وجود حس دلبستگی و تمجید بین زوجین است که در این مقاله به آن می پردازیم . ... [بیشتر...]

» رمز اول ازدواج موفق ؛ آشنایی با دنیای درونی همسر
1397/04/04
در این مقاله به رمز اول ازوداج موفق که همان شناخت دنیای دنیای درونی همسرتان است می پردازیم . ... [بیشتر...]

» پرسشنامه نقشه راه عشق
1397/04/04
در این مقاله پرسشنامه نقشه راه عشق و تفسیر آن بیان می شود .  ... [بیشتر...]

صفحات: 1 2

مهارت های زندگی زوجین
Top