فیلیا » برچسب ها » کودک درون

مطالب مربوط به برچسب: "کودک درون"

مقالات آموزشی
درمان کودک درون 1398/12/25
درمان کودک درون
با توجه به اینکه احساسات حل نشده دوران کودکی می توانند بر زندگی کنونی افراد تأثیر منفی بگذارد نیاز است که افراد برای پردازش این احساسات با کودک درون خود ارتباط برقرار کنند . ا... [بیشتر...]

آسیب دیدگی کودک درون و نشانه های آن 1398/12/19
آسیب دیدگی کودک درون و نشانه های آن
کودک درون ، انعکاسی از هر دو وجه مثبت و منفی دوران کودکی ما است و میزان سلامت و آسیب دیدگی آن بر دوران بزرگسالی افراد به شدت تأثیرگذار است . تجربه غفلت و عدم امنیت در کودکی با... [بیشتر...]


اخبار و رویدادها

وبلاگ هیواتک

روش های آموزش کارگاهی
Top