مطالب مربوط به برچسب: "اختلالات عصبی - رشدی"

مقالات آموزشی
آموزش نحوه سوال پرسیدن به کودکان اوتیسم 1397/09/05
آموزش نحوه سوال پرسیدن به کودکان اوتیسم
در این مقاله به بررسی آموزش نحوه سوال پرسیدن به کودکان اوتیسم می پردازیم . ... [بیشتر...]

آموزش کودکان اوتیسم برای درخواست بازی با دیگران 1397/09/05
آموزش کودکان اوتیسم برای درخواست بازی با دیگران
در این مقاله به بررسی آموزش کودکان اوتیسم برای درخواست بازی با دیگران می پردازیم . ... [بیشتر...]

آموزش نحوه درخواست کمک به کودکان اوتیسم 1397/07/30
آموزش نحوه درخواست کمک به کودکان اوتیسم
در این مقاله به بررسی آموزش نحوه درخواست کمک به کودکان اوتیسم می پردازیم . ... [بیشتر...]

آموزش نحوه آشنایی و احوالپرسی به کودکان اوتیسم 1397/07/28
آموزش نحوه آشنایی و احوالپرسی به کودکان اوتیسم
در این مقاله به بررسی آموزش نحوه آشنایی و احوالپرسی به کودکان اوتیسم می پردازیم . ... [بیشتر...]

علائم بیش فعالی کم توجهی در بزرگسالان 1397/07/22
علائم بیش فعالی کم توجهی در بزرگسالان
در این مقاله به بررسی موضوع علائم بیش فعالی کم توجهی در بزرگسالان می پردازیم .  ... [بیشتر...]

اختلال ریاضیات 1397/07/21
اختلال ریاضیات
در این مقاله به بررسی موضوع اختلال ریاضیات می پردازیم .  ... [بیشتر...]

اختلال خواندن یا نارساخوانی 1397/07/01
اختلال خواندن یا نارساخوانی
در این مقاله به نارساخوانی و ویژگی های آن در کودکان می پردازیم . ... [بیشتر...]

میزان شیوع اختلال اوتیسم 1397/06/26
میزان شیوع اختلال اوتیسم
در این مقاله میزان شیوع اوتیسم در ایران و جهان را بیان می کنیم . ... [بیشتر...]

تغذیه مناسب کودکان اوتیسم 1397/06/04
تغذیه مناسب کودکان اوتیسم
در این مقاله رژیم غذایی مناسب کودکان اوتیسم و مراحل انجام آن را بیان می کنیم . ... [بیشتر...]

کمک به استقلال کودکان اوتیسم 1397/05/27
کمک به استقلال کودکان اوتیسم
در این مقاله به ارائه راهکارهایی به والدین کودکان اتیسم برای مستقل شدن فرزندشان می پردازیم . ... [بیشتر...]

درمان کودکان بیش فعال با دارو 1397/05/24
درمان کودکان بیش فعال با دارو
در این مقاله به داروهای رایجی که برای اختلال نقص توجه همراه با بیش فعالی استفاده می شود می پردازیم و عوارض این داروها را بیان می کنیم . ... [بیشتر...]

کنترل خشم در کودکان بیش فعال 1397/05/24
کنترل خشم در کودکان بیش فعال
در این مقاله به روش های کنترل خشم در کودکان بیش فعال می پردازیم . ... [بیشتر...]

درمان تیک در کودکان 1397/05/09
درمان تیک در کودکان
 در این مقاله به راه های درمان تیک در کودکان و نوجوانان می پردازیم . ... [بیشتر...]

تیک در کودکان و علت آن 1397/05/09
تیک در کودکان و علت آن
در این مقاله تیک در کودکان را تعریف کرده و علت تیک را بیان می کنیم . ... [بیشتر...]

انواع اختلالات ارتباط 1397/03/09
انواع اختلالات ارتباط
در این مقاله به انواع اختلالات ارتباط می پردازیم .  ... [بیشتر...]

انواع اختلالات یادگیری 1397/05/08
انواع اختلالات یادگیری
در این مقاله انواع اختلالات یادگیری بیان می شود .  ... [بیشتر...]

اوتیسم و نشانه های آن 1397/04/27
اوتیسم و نشانه های آن
در این مقاله به تعریف و بیان نشانه های اختلال اوتیسم در کودکان می پردازیم .  ... [بیشتر...]

انواع اختلالات عصبی رشدی 1397/03/29
انواع اختلالات عصبی رشدی
در این مقاله به انواع اختلالات طیف عصبی رشدی و علائم هر کدام آن ها پرداخته می شود .  ... [بیشتر...]


اخبار و رویدادها

وبلاگ هیواتک

اختلال شخصیت نمایشی
Top