مطالب مربوط به برچسب: "تولد تا دو سالگی "

مقالات آموزشی
دیدگاه اسلام درباره بازی 1397/06/07
دیدگاه اسلام درباره بازی
در این مقاله به بررسی دیدگاه اسلام درباره بازی در کودکان می پردازیم .  ... [بیشتر...]

رشد کودکان نابینا و کم بینا 1397/06/06
رشد کودکان نابینا و کم بینا
در این مقاله مشکلات رشدی کودکان نابینا و مداخلات درمانی لازم را بیان می کنیم . ... [بیشتر...]

مرگ ناگهانی کودک و علت آن 1397/06/05
مرگ ناگهانی کودک و علت آن
در ادامه این مقاله علل و راه پیشگیری از مرگ ناگهانی کودک را بیان می کنیم . ... [بیشتر...]

سن شروع و خطاهای حرف زدن نوزاد 1397/05/25
سن شروع و خطاهای حرف زدن نوزاد
در این مقاله زمان شروع حرف زدن نوزادان و خطاهای رایجشان را بیان می کنیم . ... [بیشتر...]

رشد بویایی و چشایی نوزاد 1397/05/14
رشد بویایی و چشایی نوزاد
در این مقاله به حس بویایی و چشایی نوزاد و رشد آن می پردازیم .   ... [بیشتر...]

حس لامسه نوزاد 1397/05/10
حس لامسه نوزاد
در این مقاله به حس لامسه نوزاد و رشد و اهمیت آن می پردازیم . ... [بیشتر...]

رشد بینایی و شنوایی نوزاد 1397/03/22
رشد بینایی و شنوایی نوزاد
در این مقاله به حواس بینایی و شنوایی نوزاد و نحوه رشد آن ها می پردازیم . ... [بیشتر...]

دلبستگی ایمن و عوامل موثر بر آن 1397/03/20
دلبستگی ایمن و عوامل موثر بر آن
در این مقاله به تعریف و توضیح دلبستگی ایمن و عوامل موثر بر شکل گیری آن در کودکان می پردازیم . ... [بیشتر...]

زمان شروع غذای کمکی نوزاد 1397/03/19
زمان شروع غذای کمکی نوزاد
در این مقاله نکات مهمی درباره زمان شروع غذای کمکی کودک را بیان می کنیم. ... [بیشتر...]

علت شیر نخوردن نوزاد 1397/03/13
علت شیر نخوردن نوزاد
در این مقاله علل شیر نخوردن نوزاد را بیان می کنیم . ... [بیشتر...]

تغذیه نوزاد از شیر مادر و اهمیت آن 1397/03/13
تغذیه نوزاد از شیر مادر و اهمیت آن
در ادامه این مقاله اهمیت تغذیه نوزاد از شیر مادر و فواید شیردهی برای مادر را بیان می کنیم . ... [بیشتر...]

از شیر گرفتن کودک ؛ سن و روش مناسب 1397/03/12
از شیر گرفتن کودک ؛ سن و روش مناسب
در این مقاله سن مناسب و روش های از شیر گرفتن نوزاد را بیان می کنیم . ... [بیشتر...]

کولیک و علائم آن در نوزاد 1397/03/09
کولیک و علائم آن در نوزاد
در این مقاله به علائم و شیوع کولیک در نوزادان می پردازیم . ... [بیشتر...]

مهارت چنگ زدن و دسترسی در نوزاد 1397/03/07
مهارت چنگ زدن و دسترسی در نوزاد
در این مقاله به ترتیبِ رشد مهارت های حرکتی ظریفِ دست دراز کردن و چنگ زدن در نوزادان می پردازیم . ... [بیشتر...]

حالت و میزان خواب نوزاد 1397/03/06
حالت و میزان خواب نوزاد
در این مقاله میزان خواب نوزاد و حالت خواب نوزاد را بررسی می کنیم . ... [بیشتر...]

سبک های دلبستگی در کودکان 1397/03/03
سبک های دلبستگی در کودکان
در ادامه این مقاله سبک های دلبستگی کودکان را بیان می کنیم .  ... [بیشتر...]

مراحل دلبستگی در کودکان 1397/03/03
مراحل دلبستگی در کودکان
در این مقاله مراحل شکل گیری دلبستگی در کودکان را بیان می کنیم .  ... [بیشتر...]

دلبستگی در کودکان 1397/03/02
دلبستگی در کودکان
در این مقاله به تعریف دلبستگی در کودکان می پردازیم . ... [بیشتر...]

روش های آرام کردن گریه نوزاد 1397/03/01
روش های آرام کردن گریه نوزاد
در این مقاله روش هایی را برای آرام کردن گریه نوزاد ارائه می دهیم . ... [بیشتر...]

علت و میزان گریه نوزاد 1397/02/24
علت و میزان گریه نوزاد
در این مقاله به علت و میزان گریه نوزاد می پردازیم تا به والدین در شناخت بیشتر نوزاد کمک کنیم . ... [بیشتر...]

مراحل و دوره های تقلید در کودکان و نوزادان 1397/02/22
مراحل و دوره های تقلید در کودکان و نوزادان
در ادامه این مقاله مراحل و دوره های تقلید در کودکان و نوزادان را بررسی می کنیم . ... [بیشتر...]

سن شروع و اهمیت تقلید در کودکان و نوزادان 1397/02/19
سن شروع و اهمیت تقلید در کودکان و نوزادان
در ادامه این مقاله به مباحث سن شروع و اهمیت تقلید در کودکان و نوزادان​ پرداخته می شود . ... [بیشتر...]

بازتاب کف دستی - چانه ای نوزاد 1397/02/09
بازتاب کف دستی - چانه ای نوزاد
در این مقاله به نحوه مشاهده بازتاب کف دستی - چانه ای و عملکرد آن ، آسیب ها و سن شروع و پایان این بازتاب در نوزادان می پردازیم . ... [بیشتر...]

بازتاب شنا کردن نوزاد 1397/02/09
بازتاب شنا کردن نوزاد
در این مقاله به نحوه مشاهده بازتاب شنا کردن و عملکرد آن و سن شروع و پایان این بازتاب در نوزادان می پردازیم . ... [بیشتر...]

بازتاب مورو در نوزاد 1397/02/09
بازتاب مورو در نوزاد
در این مقاله به نحوه مشاهده بازتاب مورو و عملکرد آن ، آسیب ها و سن شروع و پایان این بازتاب در نوزادان می پردازیم . ... [بیشتر...]

بازتاب گونه نوزاد 1397/02/09
بازتاب گونه نوزاد
در این مقاله به نحوه مشاهده رفلکس گونه و عملکرد آن ، آسیب ها و سن شروع و پایان این بازتاب در نوزادان می پردازیم . ... [بیشتر...]

بازتاب تونیک گردنی نوزاد 1397/02/09
بازتاب تونیک گردنی نوزاد
در ادامه این مقاله به نحوه مشاهده بازتاب تونیک گردنی و عملکرد آن ، آسیب ها و سن شروع و پایان این بازتاب در نوزادان می پردازیم . ... [بیشتر...]

بازتاب خزیدن نوزاد
بازتاب خزیدن نوزاد
در ادامه این مقاله به نحوه مشاهده بازتاب خزیدن و عملکرد آن ، آسیب ها ، سن شروع و پایان این بازتاب در نوزادان می پردازیم     ... [بیشتر...]

بازتاب گام برداری نوزاد 1397/02/09
بازتاب گام برداری نوزاد
در این مقاله به نحوه مشاهده بازتاب گام برداری و عملکرد آن و سن شروع و پایان این بازتاب در نوزادان می پردازیم . ... [بیشتر...]

بازتاب بابینسکی نوزاد 1397/02/08
بازتاب بابینسکی نوزاد
در ادامه این مقاله به نحوه مشاهده بازتاب بابینسکی و عملکرد آن ، آسیب ها و سن شروع و پایان این بازتاب در نوزادان می پردازیم . ... [بیشتر...]

بازتاب مکیدن نوزاد 1397/02/08
بازتاب مکیدن نوزاد
در ادامه این مقاله به نحوه مشاهده بازتاب مکیدن و عملکرد آن ، آسیب ها و سن شروع و پایان این بازتاب در نوزادان می پردازیم . ... [بیشتر...]

بازتاب چنگ زدن نوزاد 1397/02/06
بازتاب چنگ زدن نوزاد
در این مقاله به نحوه مشاهده بازتاب چنگ زدن و عملکرد آن ، آسیب ها و نحوه درمان و سن شروع و پایان این بازتاب در نوزادان می پردازیم . ... [بیشتر...]

بازتاب پلک زدن نوزاد 1397/02/03
بازتاب پلک زدن نوزاد
در این مقاله به نحوه مشاهده بازتاب پلک زدن و عملکرد آن ، آسیب‌ها ، و سن شروع و پایان این بازتاب در نوزادان می‌پردازیم . ... [بیشتر...]

بازتاب های نوزاد 1397/02/03
بازتاب های نوزاد
در این مقاله به انواع بازتاب های نوزاد، نشانه ها و نتیجه های آن در رفتار نوزاد که در سن تولد تا دو سالگی دیده می شوند می پردازیم. ... [بیشتر...]


اخبار و رویدادها

وبلاگ هیواتک

تولد تا دو سالگی
Top