فیلیا » برچسب ها » قشر پیشانی مغز

مطالب مربوط به برچسب: "قشر پیشانی مغز"

مقالات آموزشی
بازتاب کف دستی - چانه ای نوزاد 1397/02/09
بازتاب کف دستی - چانه ای نوزاد
در این مقاله به نحوه مشاهده بازتاب کف دستی - چانه ای و عملکرد آن ، آسیب ها و سن شروع و پایان این بازتاب در نوزادان می پردازیم . ... [بیشتر...]

بازتاب شنا کردن نوزاد 1397/02/09
بازتاب شنا کردن نوزاد
در این مقاله به نحوه مشاهده بازتاب شنا کردن و عملکرد آن و سن شروع و پایان این بازتاب در نوزادان می پردازیم . ... [بیشتر...]

بازتاب مورو در نوزاد 1397/02/09
بازتاب مورو در نوزاد
در این مقاله به نحوه مشاهده بازتاب مورو و عملکرد آن ، آسیب ها و سن شروع و پایان این بازتاب در نوزادان می پردازیم . ... [بیشتر...]

بازتاب گونه نوزاد 1397/02/09
بازتاب گونه نوزاد
در این مقاله به نحوه مشاهده رفلکس گونه و عملکرد آن ، آسیب ها و سن شروع و پایان این بازتاب در نوزادان می پردازیم . ... [بیشتر...]

بازتاب تونیک گردنی نوزاد 1397/02/09
بازتاب تونیک گردنی نوزاد
در ادامه این مقاله به نحوه مشاهده بازتاب تونیک گردنی و عملکرد آن ، آسیب ها و سن شروع و پایان این بازتاب در نوزادان می پردازیم . ... [بیشتر...]

بازتاب خزیدن نوزاد
بازتاب خزیدن نوزاد
در ادامه این مقاله به نحوه مشاهده بازتاب خزیدن و عملکرد آن ، آسیب ها ، سن شروع و پایان این بازتاب در نوزادان می پردازیم     ... [بیشتر...]

بازتاب گام برداری نوزاد 1397/02/09
بازتاب گام برداری نوزاد
در این مقاله به نحوه مشاهده بازتاب گام برداری و عملکرد آن و سن شروع و پایان این بازتاب در نوزادان می پردازیم . ... [بیشتر...]

بازتاب بابینسکی نوزاد 1397/02/08
بازتاب بابینسکی نوزاد
در ادامه این مقاله به نحوه مشاهده بازتاب بابینسکی و عملکرد آن ، آسیب ها و سن شروع و پایان این بازتاب در نوزادان می پردازیم . ... [بیشتر...]

بازتاب مکیدن نوزاد 1397/02/08
بازتاب مکیدن نوزاد
در ادامه این مقاله به نحوه مشاهده بازتاب مکیدن و عملکرد آن ، آسیب ها و سن شروع و پایان این بازتاب در نوزادان می پردازیم . ... [بیشتر...]

بازتاب چنگ زدن نوزاد 1397/02/06
بازتاب چنگ زدن نوزاد
در این مقاله به نحوه مشاهده بازتاب چنگ زدن و عملکرد آن ، آسیب ها و نحوه درمان و سن شروع و پایان این بازتاب در نوزادان می پردازیم . ... [بیشتر...]

بازتاب پلک زدن نوزاد 1397/02/03
بازتاب پلک زدن نوزاد
در این مقاله به نحوه مشاهده بازتاب پلک زدن و عملکرد آن ، آسیب‌ها ، و سن شروع و پایان این بازتاب در نوزادان می‌پردازیم . ... [بیشتر...]

بازتاب های نوزاد 1397/02/03
بازتاب های نوزاد
در این مقاله به انواع بازتاب های نوزاد، نشانه ها و نتیجه های آن در رفتار نوزاد که در سن تولد تا دو سالگی دیده می شوند می پردازیم. ... [بیشتر...]


اخبار و رویدادها

وبلاگ هیواتک

قشر پیشانی مغز
Top