مطالب مربوط به برچسب: "اختلالات روانپزشکی "

مقالات آموزشی
انواع اختلالات تیک 1397/05/24
انواع اختلالات تیک
در این مقاله به انواع اختلالات تیک ، علائم و سن شروع هر کدام از آن ها پرداخته می شود . ... [بیشتر...]

انواع اختلالات ارتباط 1397/03/09
انواع اختلالات ارتباط
در این مقاله به انواع اختلالات ارتباط می پردازیم .  ... [بیشتر...]

انواع اختلالات یادگیری 1397/05/08
انواع اختلالات یادگیری
در این مقاله انواع اختلالات یادگیری بیان می شود .  ... [بیشتر...]

انواع اختلالات خواب و بیداری ریتم شبانه روزی 1397/05/08
انواع اختلالات خواب و بیداری ریتم شبانه روزی
در این مقاله به انواع اختلالات خواب و بیداری ریتم شبانه روزی پرداخته می شود . ... [بیشتر...]

دلایل اختلال ملال جنسیتی 1397/05/03
دلایل اختلال ملال جنسیتی
در این مقاله به دلایل اختلال ملال جنسیتی می پردازیم .  ... [بیشتر...]

اختلال ملال جنسیتی ، علائم و تشخیص آن 1397/05/02
اختلال ملال جنسیتی ، علائم و تشخیص آن
در این مقاله به علائم ، ویژگی ها و تشخیص اختلال ملال جنسیتی می پردازیم .  ... [بیشتر...]

انواع اختلالات دفع 1397/05/02
انواع اختلالات دفع
در این مقاله به انواع اختلالات دفع پرداخته می شود .      ... [بیشتر...]

بی فرزندی چیست 1397/04/23
بی فرزندی چیست
در این مقاله به بی فرزندی پرداخته می شود .  ... [بیشتر...]

انواع اختلالات عصبی شناختی 1397/04/21
انواع اختلالات عصبی شناختی
در این مقاله به انواع اختلالات عصبی شناختی پرداخته می شود .  ... [بیشتر...]

انواع اختلالات تجزیه ای 1397/04/16
انواع اختلالات تجزیه ای
در این مقاله به انواع اختلالات تجزیه ای و علائم آن ها پرداخته می شود .  ... [بیشتر...]

انواع اختلالات تغذیه و خوردن 1397/04/13
انواع اختلالات تغذیه و خوردن
در این مقاله انواع اختلالات تغذیه و خوردن بیان می شود . ... [بیشتر...]

انواع نابهنجاری های جنسی 1397/04/13
انواع نابهنجاری های جنسی
در این مقاله به بررسی انواع اختلالات نابهنجاری جنسی پرداخته می شود .  ... [بیشتر...]

انواع اختلالات شخصیت دسته ج یا C 1397/04/12
انواع اختلالات شخصیت دسته ج یا C
در این مقاله به بررسی انواع اختلالات شخصیت دسته دسته ج یا C پرداخته می شود .  ... [بیشتر...]

انواع اختلالات شخصیت دسته ب یا B 1397/04/12
انواع اختلالات شخصیت دسته ب یا B
در این مقاله به توضیح انواع اختلالات شخصیت دسته ب یا B پرداخته می شود .  ... [بیشتر...]

انواع اختلالات شخصیت دسته الف یا A 1397/04/11
انواع اختلالات شخصیت دسته الف یا A
در این مقاله به انواع اختلالات شخصیت دسته الف یا A پرداخته می شود .  ... [بیشتر...]

انواع کژکاری های جنسی 1397/04/07
انواع کژکاری های جنسی
در این مقاله به انواع کژکاری های جنسی ، علائم ، شیوع و تشخیص هر کدام از آن ها می پردازیم .  ... [بیشتر...]

انواع اختلالات نشانه جسمانی و اختلالات مرتبط 1397/04/06
انواع اختلالات نشانه جسمانی و اختلالات مرتبط
در این مقاله به انواع اختلالات نشانه جسمانی و اختلالات مربوط و علائم هر کدام از آن ها پرداخته می شود .  ... [بیشتر...]


اخبار و رویدادها

وبلاگ هیواتک

اختلالات روانپزشکی
Top