مطالب مربوط به برچسب: "اختلالات روانپزشکی"

مقالات آموزشی
علائم اختلال آمیختگی اجتماعی بازداری نشده 1397/10/03
علائم اختلال آمیختگی اجتماعی بازداری نشده
در این مقاله به بررسی علائم اختلال آمیختگی اجتماعی بازداری نشده می پردازیم .  ... [بیشتر...]

آسیب های تلفن همراه 1397/09/10
آسیب های تلفن همراه
در این مقاله به بررسی موضوع آسیب های تلفن همراه می پردازیم . ... [بیشتر...]

چند روز بعد از تخمک گذاری پریود میشویم 1397/08/15
چند روز بعد از تخمک گذاری پریود میشویم
در این مقاله به بررسی این موضوع این که چند روز بعد از تخمک گذاری پریود میشویم می پردازیم .  ... [بیشتر...]

تاخیر انزال و ویژگی های آن 1397/08/14
تاخیر انزال و ویژگی های آن
در این مقاله به بررسی موضوع تاخیر انزال و ویژگی های آن ، علائم تاخیر انزال ، تشخیص تاخیر انزال و شیوع تاخیر انزال می پردازیم .  ... [بیشتر...]

جنون دزدی و ویژگی های آن 1397/08/14
جنون دزدی و ویژگی های آن
در این مقاله به بررسی موضوع جنون دزدی و ویژگی های آن می پردازیم . ... [بیشتر...]

بی اختیاری ادرار چیست 1397/08/12
بی اختیاری ادرار چیست
در این مقاله به بررسی موضوع بی اختیاری ادرار می پردازیم .  ... [بیشتر...]

بی خوابی و علائم آن 1397/08/09
بی خوابی و علائم آن
در این مقاله به بررسی موضوع بی خوابی و علائم آن شامل بی خوابی چیست ، علائم و نشانه های بی خوابی ، شیوع بی خوابی  و تشخیص اختلال بی... [بیشتر...]

آتش افروزی بیمارگون و ویژگی های آن 1397/08/06
آتش افروزی بیمارگون و ویژگی های آن
در این مقاله به بررسی موضوع آتش افروزی بیمارگون و ویژگی های آن می پردازیم .  ... [بیشتر...]

افسردگی فصلی و علائم آن 1397/08/05
افسردگی فصلی و علائم آن
در این مقاله به افسردگی فصلی و علائم آن می پردازیم . ... [بیشتر...]

علل اختلال سلوک 1397/08/01
علل اختلال سلوک
در این مقاله به بررسی علل اختلال سلوک می پردازیم . ... [بیشتر...]

علائم اختلال سلوک 1397/07/30
علائم اختلال سلوک
در این مقاله به بررسی علائم اختلال سلوک می پردازیم .  ... [بیشتر...]

پرخوری و ویژگی های آن 1397/07/24
پرخوری و ویژگی های آن
در این مقاله به بررسی موضوع پرخوری و ویژگی های آن می پردازیم .  ... [بیشتر...]

اعتیاد به مواد استنشاقی 1397/07/23
اعتیاد به مواد استنشاقی
در این مقاله به بررسی اعتیاد به مواد استنشاقی می پردازیم . ... [بیشتر...]

علائم بیش فعالی کم توجهی در بزرگسالان 1397/07/22
علائم بیش فعالی کم توجهی در بزرگسالان
در این مقاله به بررسی موضوع علائم بیش فعالی کم توجهی در بزرگسالان می پردازیم .  ... [بیشتر...]

اعتیاد به کوکائین 1397/07/21
اعتیاد به کوکائین
در این مقاله به بررسی اعتیاد به کوکائین می پردازیم . ... [بیشتر...]

هذیان و انواع آن 1397/07/21
هذیان و انواع آن
در این مقاله هذیان راتعریف کرده ، نشانه های آن و انواع هذیان را بیان می کنیم . ... [بیشتر...]

اعتیاد به حشیش 1397/07/16
اعتیاد به حشیش
در این مقاله به بررسی اعتیاد به حشیش می پردازیم .  ... [بیشتر...]

کافئین چیست 1397/07/16
کافئین چیست
در این مقاله به بررسی موضوع کافئین می پردازیم .  ... [بیشتر...]

علائم اختلال بی نظمی خلق اخلالگر 1397/07/12
علائم اختلال بی نظمی خلق اخلالگر
در این مقاله به بررسی موضوع اختلال بی نظمی خلق اخلالگر می پردازیم .  ... [بیشتر...]

عوامل خطرساز خودکشی 1397/07/10
عوامل خطرساز خودکشی
در این مقاله به بررسی موضوع عوامل خطرساز خودکشی می پردازیم .  ... [بیشتر...]

علائم پرخوری عصبی 1397/07/09
علائم پرخوری عصبی
در این مقاله به بررسی پرخوری عصبی می پردازیم .  ... [بیشتر...]

روشهای ترک اعتیاد به مواد مخدر 1397/07/07
روشهای ترک اعتیاد به مواد مخدر
در این مقاله به بررسی روش های ترک اعتیاد می پردازیم .    ... [بیشتر...]

علائم بی اشتهایی عصبی 1397/07/07
علائم بی اشتهایی عصبی
در این مقاله به بررسی بی اشتهایی عصبی می پردازیم .  ... [بیشتر...]

علائم و نشانه های سندرم خستگی مزمن 1397/06/31
علائم و نشانه های سندرم خستگی مزمن
در این مقاله به بررسی سندرم خستگی مزمن می پردازیم . ... [بیشتر...]

افسردگی ماژور 1397/06/31
افسردگی ماژور
در این مقاله به بررسی موضوع افسردگی ماژور می پردازیم . ... [بیشتر...]

سندرم خستگی مزمن چیست 1397/06/27
سندرم خستگی مزمن چیست
در این مقاله به بررسی موضوع سندرم خستگی مزمن می پردازیم .  ... [بیشتر...]

روش های مدیریت استرس 1397/06/26
روش های مدیریت استرس
در این مقاله به بررسی موضوع روش های مدیریت استرس می پردازیم .  ... [بیشتر...]

بیماری پسوریازیس 1397/06/24
بیماری پسوریازیس
در این مقاله به بررسی موضوع بیماری پسوریازیس می پردازیم .  ... [بیشتر...]

اعتیاد به مواد مخدر چیست 1397/06/17
اعتیاد به مواد مخدر چیست
در این مقاله به بررسی موضوع اعتیاد به مواد مخدر ، تعریف آن و شیوع آن می پردازیم .  ... [بیشتر...]

علائم اختلال وسواس عملی 1397/05/29
علائم اختلال وسواس عملی
در این مقاله به علائم اختلال وسواس عملی می پردازیم .  ... [بیشتر...]

انواع اختلالات خواب مرتبط با تنفس 1397/05/29
انواع اختلالات خواب مرتبط با تنفس
در این مقاله به انواع اختلالات خواب مرتبط با تنفس و علائم هر کدام می پردازیم .  ... [بیشتر...]

علائم اختلال وسواس فکری 1397/05/27
علائم اختلال وسواس فکری
در این مقاله به علائم و نشانه های اختلال وسواس فکری می پردازیم .  ... [بیشتر...]

علائم اختلال وسواس فکری عملی 1397/05/27
علائم اختلال وسواس فکری عملی
در این مقاله به تعریف علائم وسواس فکری عملی و شیوع آن می پردازیم .  ... [بیشتر...]

انواع اختلالات مرتبط با مواد مخدر و اعتیادآور 1397/05/07
انواع اختلالات مرتبط با مواد مخدر و اعتیادآور
در این مقاله به انواع اختلالات مرتبط با مواد و اعتیادآور پرداخته می شود .  ... [بیشتر...]

سن شروع و شیوع اختلال ملال جنسیتی  1397/05/03
سن شروع و شیوع اختلال ملال جنسیتی
در این مقاله به سن شروع و شیوع اختلال ملال جنسیتی می پردازیم .  ... [بیشتر...]

بیماری لوپوس 1397/04/28
بیماری لوپوس
در این مقاله به بیماری لوپوس و علائم آن می پردازیم . ... [بیشتر...]

انواع اختلالات مرتبط با آسیب و عامل استرس زا 1397/04/06
انواع اختلالات مرتبط با آسیب و عامل استرس زا
در این مقاله به انواع اختلالات مرتبط با آسیب و عامل استرس زا پرداخته می شود .  ... [بیشتر...]

انواع اختلالات طیف اسکیزوفرنی 1397/04/03
انواع اختلالات طیف اسکیزوفرنی
در این مقاله به انواع اختلالات طیف اسکیزوفرنی پرداخته می شود .  ... [بیشتر...]

تجاوز جنسی چیست 1397/04/02
تجاوز جنسی چیست
در این مقاله به تعریف تجاوز جنسی ، و شیوع آن در جهان و ایران می پردازیم .  ... [بیشتر...]

انواع اختلالات عصبی رشدی 1397/03/29
انواع اختلالات عصبی رشدی
در این مقاله به انواع اختلالات طیف عصبی رشدی و علائم هر کدام آن ها پرداخته می شود .  ... [بیشتر...]

انواع اختلالات اخلالگر ، کنترل تکانه و سلوک 1397/03/24
انواع اختلالات اخلالگر ، کنترل تکانه و سلوک
در این مقاله در مورد انواع اختلالات اخلالگر ، کنترل تکانه و سلوک و سن شروع ، علائم و شیوع هر کدام از آن ها می پردازیم . ... [بیشتر...]

انواع اضطراب در زنان و مردان 1397/03/22
انواع اضطراب در زنان و مردان
در این مقاله به انواع اضطراب در زنان و مردان ، علائم و شیوع هر کدام از آن ها می پردازیم . ... [بیشتر...]

علائم و نشانه های رفتاری استرس 1397/03/21
علائم و نشانه های رفتاری استرس
در این مقاله به علائم و نشانه های رفتاری استرس​ پرداخته می شود . ... [بیشتر...]

علائم و نشانه های جسمی استرس 1397/03/20
علائم و نشانه های جسمی استرس
در این مقاله به علائم و نشانه های جسمی استرس پرداخته می شود . ... [بیشتر...]

علائم و نشانه های روانی استرس 1397/03/20
علائم و نشانه های روانی استرس
در این مقاله به علائم و نشانه های روانی استرس شامل مشکلات شناختی ( تظاهرات ذهنی ) و مشکلات احساسی ( تظاهرات احساسی ) پرداخته می شود .  ... [بیشتر...]

استرس چیست 1397/03/17
استرس چیست
در این مقاله به تعریف استرس ، و نشانه های آن می پردازیم .  ... [بیشتر...]

اختلال شخصیت وسواسی جبری 1397/03/07
اختلال شخصیت وسواسی جبری
در این مقاله به ویژگی های اختلال شخصیت وسواسی جبری ، سن شروع آن ، شیوع و تشخیص آن در مردان و زنان می پردازیم . ... [بیشتر...]

اختلال شخصیت وابسته 1397/03/07
اختلال شخصیت وابسته
در این مقاله به ویژگی های اختلال شخصیت وابسته ، سن شروع آن ، شیوع و تشخیص آن در مردان و زنان می پردازیم . ... [بیشتر...]

اختلال شخصیت ضد اجتماعی
اختلال شخصیت ضد اجتماعی
در این مقاله به ویژگی های اختلال شخصیت ضد اجتماعی ، سن شروع آن ، شیوع و تشخیص آن در مردان و زنان می پردازیم . ... [بیشتر...]

اختلال شخصیت مرزی 1397/03/06
اختلال شخصیت مرزی
در این مقاله به ویژگی های اختلال شخصیت مرزی ، سن شروع آن ، شیوع و تشخیص آن در مردان و زنان می پردازیم . ... [بیشتر...]

اختلال شخصیت نمایشی 1397/03/05
اختلال شخصیت نمایشی
در این مقاله به ویژگی های اختلال شخصیت نمایشی ، سن شروع آن ، شیوع و تشخیص آن در مردان و زنان می پردازیم . ... [بیشتر...]

اختلال شخصیت اجتنابی 1397/03/05
اختلال شخصیت اجتنابی
در این مقاله به ویژگی های اختلال شخصیت اجتنابی ، سن شروع آن ، شیوع و تشخیص آن در مردان و زنان می پردازیم . ... [بیشتر...]

اختلال شخصیت خودشیفته 1397/03/03
اختلال شخصیت خودشیفته
در این مقاله به ویژگی های اختلال شخصیت خودشیفته ، سن شروع آن ، شیوع و تشخیص آن در مردان و زنان می پردازیم . ... [بیشتر...]

اختلال شخصیت اسکیزوتایپال 1397/03/03
اختلال شخصیت اسکیزوتایپال
در این مقاله به ویژگی های اختلال شخصیت اسکیزوتایپال ، سن شروع آن ، شیوع و تشخیص آن در مردان و زنان می پردازیم . ... [بیشتر...]

اختلال شخصیت اسکیزوئید
اختلال شخصیت اسکیزوئید
در این مقاله به ویژگی های اختلال شخصیت اسکیزوئید ، سن شروع آن ، شیوع و تشخیص آن در مردان و زنان می پردازیم . ... [بیشتر...]

اختلال شخصیت پارانوئید 1397/02/31
اختلال شخصیت پارانوئید
در این مقاله به ویژگی های اختلال شخصیت پارانوئید ، سن شروع آن ، شیوع و تشخیص آن در مردان و زنان می پردازیم .  ... [بیشتر...]

اختلالات شخصیت 1397/02/31
اختلالات شخصیت
در این مقاله به انواع اختلالات شخصیت در مردان و زنان ، ویژگی و سن شروع هر کدام از آن ها می پردازیم .    ... [بیشتر...]

وسواس چیست ؟ انواع ، علائم و سن شروع آن 1397/02/19
وسواس چیست ؟ انواع ، علائم و سن شروع آن
در این مقاله به انواع وسواس در زنان و مردان و سن شروع ، علائم و شیوع هر کدام از آن ها می پردازیم . ... [بیشتر...]

انواع افسردگی 1397/02/10
انواع افسردگی
در این مقاله به انواع افسردگی در زنان و مردان و سن شروع و علائم هر کدام آن ها می پردازیم . ... [بیشتر...]

افسردگی و علائم آن 1397/02/09
افسردگی و علائم آن
در این مقاله به تعریف افسردگی ، علائم و نشانه ها ، تشخیص و شیوع آن می پردازیم . ... [بیشتر...]

مراقبت از خود در برابر افسردگی 1398/08/08
مراقبت از خود در برابر افسردگی
در این مقاله به بررسی مراقبت از خود در برابر افسردگی می پردازیم . ... [بیشتر...]

تاثیر افسردگی بر فرد 1398/02/13
تاثیر افسردگی بر فرد
در این مقاله به بررسی تاثیر افسردگی بر فرد شامل تاثیر افسردگی بر احساسات شخص ، رفتار فرد و افکار و باورهای فرد می پردازیم .   ... [بیشتر...]


اخبار و رویدادها

افسردگی در نوجوانی زنگ خطری برای ابتلا به 66 بیماری
تحقیقات نشان می دهد کودکان و نوجوانان افسرده بیشتر در معرض خطر مرگ زودهنگام و ابتلا به طیف وسیعی از بیماری ها در سنین بالاتر هستند. ... [بیشتر...]


تاثیر ژنتیک و سابقه خانوادگی در ایجاد اختلال روانی
عضو شورای مرکزی سازمان نظام روانشناسی و مشاوره کشور همزمان با هفته بهداشت و سلامت روان با اشاره به داده‌های سازمان بهداشت جهانی اظهار کرد : تقریبا از هر چهار نفر در سراسر... [بیشتر...]


وبلاگ هیواتک

اختلالات روانپزشکی
Top