مطالب مربوط به برچسب: "اختلالات روانپزشکی"

مقالات آموزشی
روشهای ترک اعتیاد به مواد مخدر 1397/07/07
روشهای ترک اعتیاد به مواد مخدر
در این مقاله به بررسی روش های ترک اعتیاد می پردازیم .    ... [بیشتر...]

افسردگی ماژور 1397/06/31
افسردگی ماژور
در این مقاله به بررسی موضوع افسردگی ماژور می پردازیم . ... [بیشتر...]

اعتیاد به مواد مخدر چیست 1397/06/17
اعتیاد به مواد مخدر چیست
در این مقاله به بررسی موضوع اعتیاد به مواد مخدر ، تعریف آن و شیوع آن می پردازیم .  ... [بیشتر...]

سن شروع و شیوع اختلال ملال جنسیتی  1397/05/03
سن شروع و شیوع اختلال ملال جنسیتی
در این مقاله به سن شروع و شیوع اختلال ملال جنسیتی می پردازیم .  ... [بیشتر...]

بیماری لوپوس 1397/04/28
بیماری لوپوس
در این مقاله به بیماری لوپوس و علائم آن می پردازیم . ... [بیشتر...]

انواع اختلالات مرتبط با آسیب و عامل استرس زا 1397/04/06
انواع اختلالات مرتبط با آسیب و عامل استرس زا
در این مقاله به انواع اختلالات مرتبط با آسیب و عامل استرس زا پرداخته می شود .  ... [بیشتر...]

انواع اختلالات طیف اسکیزوفرنی 1397/04/03
انواع اختلالات طیف اسکیزوفرنی
در این مقاله به انواع اختلالات طیف اسکیزوفرنی پرداخته می شود .  ... [بیشتر...]

تجاوز جنسی چیست 1397/04/02
تجاوز جنسی چیست
در این مقاله به تعریف تجاوز جنسی ، و شیوع آن در جهان و ایران می پردازیم .  ... [بیشتر...]

انواع اختلالات عصبی رشدی 1397/03/29
انواع اختلالات عصبی رشدی
در این مقاله به انواع اختلالات طیف عصبی رشدی و علائم هر کدام آن ها پرداخته می شود .  ... [بیشتر...]

انواع اختلالات اخلالگر ، کنترل تکانه و سلوک 1397/03/24
انواع اختلالات اخلالگر ، کنترل تکانه و سلوک
در این مقاله در مورد انواع اختلالات اخلالگر ، کنترل تکانه و سلوک و سن شروع ، علائم و شیوع هر کدام از آن ها می پردازیم . ... [بیشتر...]

انواع اضطراب در زنان و مردان 1397/03/22
انواع اضطراب در زنان و مردان
در این مقاله به انواع اضطراب در زنان و مردان ، علائم و شیوع هر کدام از آن ها می پردازیم . ... [بیشتر...]

علائم و نشانه های رفتاری استرس 1397/03/21
علائم و نشانه های رفتاری استرس
در این مقاله به علائم و نشانه های رفتاری استرس​ پرداخته می شود . ... [بیشتر...]

علائم و نشانه های جسمی استرس 1397/03/20
علائم و نشانه های جسمی استرس
در این مقاله به علائم و نشانه های جسمی استرس پرداخته می شود . ... [بیشتر...]

علائم و نشانه های روانی استرس 1397/03/20
علائم و نشانه های روانی استرس
در این مقاله به علائم و نشانه های روانی استرس شامل مشکلات شناختی ( تظاهرات ذهنی ) و مشکلات احساسی ( تظاهرات احساسی ) پرداخته می شود .  ... [بیشتر...]

استرس چیست 1397/03/17
استرس چیست
در این مقاله به تعریف استرس ، و نشانه های آن می پردازیم .  ... [بیشتر...]

اختلال شخصیت وسواسی جبری 1397/03/07
اختلال شخصیت وسواسی جبری
در این مقاله به ویژگی های اختلال شخصیت وسواسی جبری ، سن شروع آن ، شیوع و تشخیص آن در مردان و زنان می پردازیم . ... [بیشتر...]

اختلال شخصیت وابسته 1397/03/07
اختلال شخصیت وابسته
در این مقاله به ویژگی های اختلال شخصیت وابسته ، سن شروع آن ، شیوع و تشخیص آن در مردان و زنان می پردازیم . ... [بیشتر...]

اختلال شخصیت ضد اجتماعی
اختلال شخصیت ضد اجتماعی
در این مقاله به ویژگی های اختلال شخصیت ضد اجتماعی ، سن شروع آن ، شیوع و تشخیص آن در مردان و زنان می پردازیم . ... [بیشتر...]

اختلال شخصیت مرزی 1397/03/06
اختلال شخصیت مرزی
در این مقاله به ویژگی های اختلال شخصیت مرزی ، سن شروع آن ، شیوع و تشخیص آن در مردان و زنان می پردازیم . ... [بیشتر...]

اختلال شخصیت نمایشی 1397/03/05
اختلال شخصیت نمایشی
در این مقاله به ویژگی های اختلال شخصیت نمایشی ، سن شروع آن ، شیوع و تشخیص آن در مردان و زنان می پردازیم . ... [بیشتر...]

اختلال شخصیت اجتنابی 1397/03/05
اختلال شخصیت اجتنابی
در این مقاله به ویژگی های اختلال شخصیت اجتنابی ، سن شروع آن ، شیوع و تشخیص آن در مردان و زنان می پردازیم . ... [بیشتر...]

اختلال شخصیت خودشیفته 1397/03/03
اختلال شخصیت خودشیفته
در این مقاله به ویژگی های اختلال شخصیت خودشیفته ، سن شروع آن ، شیوع و تشخیص آن در مردان و زنان می پردازیم . ... [بیشتر...]

اختلال شخصیت اسکیزوتایپال 1397/03/03
اختلال شخصیت اسکیزوتایپال
در این مقاله به ویژگی های اختلال شخصیت اسکیزوتایپال ، سن شروع آن ، شیوع و تشخیص آن در مردان و زنان می پردازیم . ... [بیشتر...]

اختلال شخصیت اسکیزوئید
اختلال شخصیت اسکیزوئید
در این مقاله به ویژگی های اختلال شخصیت اسکیزوئید ، سن شروع آن ، شیوع و تشخیص آن در مردان و زنان می پردازیم . ... [بیشتر...]

اختلال شخصیت پارانوئید 1397/02/31
اختلال شخصیت پارانوئید
در این مقاله به ویژگی های اختلال شخصیت پارانوئید ، سن شروع آن ، شیوع و تشخیص آن در مردان و زنان می پردازیم .  ... [بیشتر...]

اختلالات شخصیت 1397/02/31
اختلالات شخصیت
در این مقاله به انواع اختلالات شخصیت در مردان و زنان ، ویژگی و سن شروع هر کدام از آن ها می پردازیم .    ... [بیشتر...]

وسواس چیست ؟ انواع ، علائم و سن شروع آن 1397/02/19
وسواس چیست ؟ انواع ، علائم و سن شروع آن
در این مقاله به انواع وسواس در زنان و مردان و سن شروع ، علائم و شیوع هر کدام از آن ها می پردازیم . ... [بیشتر...]

انواع افسردگی 1397/02/10
انواع افسردگی
در این مقاله به انواع افسردگی در زنان و مردان و سن شروع و علائم هر کدام آن ها می پردازیم . ... [بیشتر...]

افسردگی و علائم آن 1397/02/09
افسردگی و علائم آن
در این مقاله به تعریف افسردگی ، علائم و نشانه ها ، تشخیص و شیوع آن می پردازیم . ... [بیشتر...]


اخبار و رویدادها

وبلاگ هیواتک

اختلالات روانپزشکی
Top