فیلیا » برچسب ها » سوگ

مطالب مربوط به برچسب: "سوگ "

مقالات آموزشی
بحث کردن درباره مرگ با نوجوانان 1397/06/14
بحث کردن درباره مرگ با نوجوانان
در این مقاله به بررسی موضوع بحث کردن درباره مرگ با نوجوانان می پردازیم .  ... [بیشتر...]

انواع سوگ 1397/06/05
انواع سوگ
در این مقاله به بررسی انواع سوگ می پردازیم . ... [بیشتر...]

واکنش افراد به مرگ همسر 1397/05/29
واکنش افراد به مرگ همسر
در این مقاله به واکنش افراد به مرگ همسر می پردازیم .  ... [بیشتر...]

واکنش کودکان به مرگ عزیزان 1397/05/29
واکنش کودکان به مرگ عزیزان
در این مقاله به واکنش کودکان به مرگ عزیزان می پردازیم .  ... [بیشتر...]

مراحل مرگ 1397/05/06
مراحل مرگ
در این مقاله به مراحل مرگ می پردازیم .  ... [بیشتر...]

مرگ چیست 1397/05/04
مرگ چیست
در این مقاله به مرگ و تعریف آن می پردازیم .  ... [بیشتر...]

واکنش والدین به مرگ فرزند 1397/04/25
واکنش والدین به مرگ فرزند
در این مقاله به واکنش والدین به مرگ فرزند پرداخته می شود . ... [بیشتر...]

روش های کنار آمدن با مرگ عزیزان از دست رفته
روش های کنار آمدن با مرگ عزیزان از دست رفته
در این مقاله به روش هایی برای برطرف کردن سوگ بعد از مرگ فردی عزیز پرداخته می شود .  ... [بیشتر...]

تفاوت افراد در واکنش به سوگ 1397/04/24
تفاوت افراد در واکنش به سوگ
در این مقاله به تفاوت های افراد در واکنش به سوگ پرداخته می شود .  ... [بیشتر...]

فرایند سوگ 1397/04/24
فرایند سوگ
در این مقاله به فرایند سوگ در افراد می پردازیم .  ... [بیشتر...]

تسهيل سوگواری در كودكان در هنگام زلزله 1398/06/30
تسهيل سوگواری در كودكان در هنگام زلزله
در این مقاله به بررسی تسهيل سوگواری در كودكان در هنگام زلزله می پردازیم . ... [بیشتر...]

درمان گروهی برای سوگ در کودکان 1398/06/30
درمان گروهی برای سوگ در کودکان
در این مقاله به بررسی درمان گروهی برای سوگ درکودکان می پردازیم .   ... [بیشتر...]

واكنش در برابر مرگ 1398/06/30
واكنش در برابر مرگ
در این مقاله به بررسی واكنش در برابر مرگ می پردازیم .    ... [بیشتر...]

واکنش به مرگ در مراحل مختلف زندگی 1398/06/30
واکنش به مرگ در مراحل مختلف زندگی
در این مقاله به بررسی واکنش به مرگ در مراحل مختلف زندگی می پردازیم .   ... [بیشتر...]


اخبار و رویدادها

وبلاگ هیواتک

واکنش کودکان به مرگ عزیزان
Top