فیلیا » برچسب ها » شغل

مطالب مربوط به برچسب: "شغل "

مقالات آموزشی
راه حل مدیریت فشار روانی شغلی 1398/01/27
راه حل مدیریت فشار روانی شغلی
در این مقاله مجموعه راه حل مدیریت فشار روانی شغلی را بیان می کنیم . ... [بیشتر...]

اختلال شخصیت در محیط کار 1398/01/27
اختلال شخصیت در محیط کار
 در این مقاله به موضوع وجود افراد دارای اختلال شخصیت در محیط کار می پردازیم . ... [بیشتر...]

اعتیاد به کار چیست 1397/12/14
اعتیاد به کار چیست
اعتیاد به کار به معنی کار کردن بیش از اندازه و افراطی است به نحوی که روابط و زندگی شخصی فرد به مشکل می خورد . این نوع اعتیاد 4 نوع شکست گرا ، کارشکن ، تنبیه گر و شهیدنما دارد ... [بیشتر...]

انگیزه های کار کردن 1397/10/18
انگیزه های کار کردن
در این مقاله به بررسی علل و انگیزه های کار کردن در افراد می پردازیم . ... [بیشتر...]

علائم هشدار دهنده فرسودگی شغلی 1397/10/18
علائم هشدار دهنده فرسودگی شغلی
در این مقاله به علائم هشدار دهنده فرسودگی شغلی می پردازیم . ... [بیشتر...]

فرسودگی شغلی 1397/10/18
فرسودگی شغلی
فرسودگی شغلی در نتیجه فشار روانی ناشی از کار به وجود می آید و افراد با گذشت از پنج مرحله ماه عسل ، بحران ، کمبود سوخت ، نشانه مزمن ، بحران و برخورد به دیوار با این مشکل مواجه ... [بیشتر...]

برنامه ریزی برای دوران بازنشستگی 1397/05/25
برنامه ریزی برای دوران بازنشستگی
در این مقاله به برنامه ریزی برای دوران بازنشستگی می پردازیم .  ... [بیشتر...]

بازنشستگی چیست 1397/05/24
بازنشستگی چیست
در این مقاله به تعریف بازنشستگی ، و سن شروع آن می پردازیم .  ... [بیشتر...]

عوامل موثر در انتخاب شغل 1397/04/31
عوامل موثر در انتخاب شغل
در این مقاله به عوامل موثر در انتخاب شغل می پردازیم . ... [بیشتر...]

مراحل انتخاب شغل 1397/04/26
مراحل انتخاب شغل
در این مقاله به فرایند انتخاب شغل می پردازیم . ... [بیشتر...]

 دو راهی کار یا ادامه تحصیل 1399/04/26
دو راهی کار یا ادامه تحصیل
در جهان امروز قشر جوان با ادامه تحصیل یا کسب یک مهارت شغلی جدید می تواند به اهداف بزرگ و کوچک خود دست یابد . انتخاب اینکه کدام یک از این مسیر ها می تواند آینده شغلی و تحصیلی ف... [بیشتر...]

افزایش رضایت شغلی خود 1399/01/11
افزایش رضایت شغلی خود
رضایت شغلی نشان دهنده خوشحال بودن فرد از شغل خود و برآورده شدن نیازها و خواسته هایش در محل کار است . افراد می توانند با برداشتن گام هایی مثل انجام دادن کارهای مورد علاقه ، وقت... [بیشتر...]

درمان فرسودگی شغلی 1399/01/05
درمان فرسودگی شغلی
فرسودگی شغلی مسئله ای شایع بوده که در نتیجه استرس طولانی مدت در محیط کار به وجود می آید و باعث می شود فرد احساس کند کارش بی معنی است و به آنچه انجام می دهد علاقه ندارد . افراد... [بیشتر...]

عوامل و پیامدهای فرسودگی شغلی 1399/01/05
عوامل و پیامدهای فرسودگی شغلی
فرسودگی شغلی وضعیت خستگی جسمی و روانی شدید ناشی از کار است که می تواند در نتیجه الزامات نامشخص در محیط کار ، استرس بیش از اندازه ، تعامل ناکافی و مدیریت ضعیف به وجود بیاید . ا... [بیشتر...]

نحوه مواجهه با اخراج از کار 1398/04/24
نحوه مواجهه با اخراج از کار
در این مقاله به بیان راه کنار امدن با اخراج شدن از شغل و وظایف اطرافیان در این شرایط می پردازیم . ... [بیشتر...]

از دست دادن شغل 1398/04/20
از دست دادن شغل
در  این مقاله به موضوع از دست دادن شغل و واکنش به اخراج شدن از شغل می پردازیم .  ... [بیشتر...]


اخبار و رویدادها

وبلاگ هیواتک

انواع سالمندآزاری
Top