مطالب مربوط به برچسب: "مثلث عشق استرنبرگ"

مقالات آموزشی
ارتباط رابطه جنسی و عشق 1397/08/13
ارتباط رابطه جنسی و عشق
در این مقاله به ارتباط بین عشق و رابطه جنسی می پردازیم . ... [بیشتر...]

راه حفظ یک رابطه عاشقانه 1397/06/21
راه حفظ یک رابطه عاشقانه
در این مقاله راه هایی برای حفظ رابطه عاشقانه ارائه می دهیم .   ... [بیشتر...]

عشق چیست 1397/06/19
عشق چیست
در این مقاله به بررسی موضوع عشق می پردازیم .  ... [بیشتر...]

ازدواج و نظریات مرتبط با آن 1397/06/17
ازدواج و نظریات مرتبط با آن
در ادامه مقاله به ماهیت ازدواج و بررسی ازدواج از دیدگاه اریکسون و استرنبرگ می پردازیم . ... [بیشتر...]

نظریه مثلث عشق استرنبرگ 1397/05/18
نظریه مثلث عشق استرنبرگ
در این مقاله به بررسی سه فاکتور در نظریه مثلث عشق استرنبرگ از جمله صمیمیت ، تعهد و شهوت می پردازیم . ... [بیشتر...]


اخبار و رویدادها

وبلاگ هیواتک

افسردگی ماژور
Top