فیلیا » برچسب ها » طرحواره درمانی

مطالب مربوط به برچسب: "طرحواره درمانی"

مقالات آموزشی
تاثیر تله زندگی محرومیت هیجانی در روابط عاشقانه 1397/08/14
تاثیر تله زندگی محرومیت هیجانی در روابط عاشقانه
در این مقاله به تاثیر تله محرومیت هیجانی و نشانه های آن در روابط عاشقانه می پردازیم . ... [بیشتر...]

تله زندگی محرومیت هیجانی 1397/08/13
تله زندگی محرومیت هیجانی
در این مقاله به تله زندگی محرومیت هیجانی و دلیل شکل گیری آن می پردازیم . ... [بیشتر...]

طرحواره محرومیت هیجانی 1397/07/29
طرحواره محرومیت هیجانی
یکی از تله های زندگی شایع " طرحواره محرومیت هیجانی " که در این مقاله به بیان آن می پردازیم . ... [بیشتر...]

تاثیر تله رها شدگی بر روابط صمیمی و نشانه های آن 1397/06/12
تاثیر تله رها شدگی بر روابط صمیمی و نشانه های آن
 در این مقاله تاثیر تله رهاشدگی بر روابط صمیمی را بیان می کنیم . ... [بیشتر...]

تاثیر تله رهاشدگی بر رابطه عشقی 1397/06/11
تاثیر تله رهاشدگی بر رابطه عشقی
در این مقاله به تاثیر تله رها شدگی بر روابط عشقی در بزرگسالی می پردازیم . ... [بیشتر...]

چرا در دام تله رها شدگی می افتیم 1397/06/11
چرا در دام تله رها شدگی می افتیم
در این مقاله به طور کامل به بیان دلیل به وجود آمدن تله رهاشدگی خواهیم پرداخت . ... [بیشتر...]

ترس از تنها ماندن و رها شدن 1397/06/10
ترس از تنها ماندن و رها شدن
در این مقاله به توضیح و بیان عللی که باعث شکل گیری طرحواره رهاشدگی شده است می پردازیم . ... [بیشتر...]

انواع تله های زندگی ؛ طرحواره ها 1397/06/10
انواع تله های زندگی ؛ طرحواره ها
در ادامه مقاله انواع تله های زندگی را عنوان کرده و هرکدام را توضیح می دهیم .   ... [بیشتر...]


اخبار و رویدادها

وبلاگ هیواتک

روابط جنسی غیرعاشقانه در ایران ؛ روسپیگری و صیغه
Top