مطالب مربوط به برچسب: "اختلالات شخصیت "

مقالات آموزشی
اختلال شخصیت در محیط کار 1398/01/27
اختلال شخصیت در محیط کار
 در این مقاله به موضوع وجود افراد دارای اختلال شخصیت در محیط کار می پردازیم . ... [بیشتر...]

تاثیر اینترنت بر روی شخصیت افراد 1397/12/17
تاثیر اینترنت بر روی شخصیت افراد
در ادامه به بیان تاثیرات اینترنت و شبکه های اجتماعی روی شخصیت می پردازیم .   ... [بیشتر...]

انواع زنان روسپی 1397/08/26
انواع زنان روسپی
در این مقاله به بررسی انواع زنان روسپی می پردازیم . ... [بیشتر...]

خودکشی نمایشی 1397/07/29
خودکشی نمایشی
در این مقاله به خودکشی نمایشی می پردازیم . ... [بیشتر...]

نارضایتی از بدن 1397/07/18
نارضایتی از بدن
در این مقاله به بررسی موضوع نارضایتی از بدن و علل آن می پردازیم . ... [بیشتر...]

علائم هشدار دهنده خودکشی 1397/07/13
علائم هشدار دهنده خودکشی
در این مقاله به علائم و نشانه های هشدار دهنده خودکشی می پردازیم .  ... [بیشتر...]

عوامل خطرساز خودکشی 1397/07/10
عوامل خطرساز خودکشی
در این مقاله به بررسی موضوع عوامل خطرساز خودکشی می پردازیم .  ... [بیشتر...]

ویژگی های افراد دارای تیپ شخصیتی B 1397/07/08
ویژگی های افراد دارای تیپ شخصیتی B
در این مقاله به بررسی موضوع ویژگی های افراد تیپ شخصیتی B می پردازیم .  ... [بیشتر...]

ازدواج با افراد دارای اختلال شخصیت به امید تغییر آنها 1397/07/05
ازدواج با افراد دارای اختلال شخصیت به امید تغییر آنها
در این مقاله به اختلالات شخصیت و امید به تغییر افراد دارای اختلال شخصیت بعد از ازدواج می پردازیم .  ... [بیشتر...]

طلاق چیست 1397/04/23
طلاق چیست
در این مقاله به طلاق و تعریف آن می پردازیم . ... [بیشتر...]

انواع اختلالات شخصیت دسته ج یا C 1397/04/12
انواع اختلالات شخصیت دسته ج یا C
در این مقاله به بررسی انواع اختلالات شخصیت دسته دسته ج یا C پرداخته می شود .  ... [بیشتر...]

انواع اختلالات شخصیت دسته ب یا B 1397/04/12
انواع اختلالات شخصیت دسته ب یا B
در این مقاله به توضیح انواع اختلالات شخصیت دسته ب یا B پرداخته می شود .  ... [بیشتر...]

انواع اختلالات شخصیت دسته الف یا A 1397/04/11
انواع اختلالات شخصیت دسته الف یا A
در این مقاله به انواع اختلالات شخصیت دسته الف یا A پرداخته می شود .  ... [بیشتر...]

تجاوز جنسی چیست 1397/04/02
تجاوز جنسی چیست
در این مقاله به تعریف تجاوز جنسی ، و شیوع آن در جهان و ایران می پردازیم .  ... [بیشتر...]

اختلال شخصیت وسواسی جبری 1397/03/07
اختلال شخصیت وسواسی جبری
در این مقاله به ویژگی های اختلال شخصیت وسواسی جبری ، سن شروع آن ، شیوع و تشخیص آن در مردان و زنان می پردازیم . ... [بیشتر...]

اختلال شخصیت وابسته 1397/03/07
اختلال شخصیت وابسته
در این مقاله به ویژگی های اختلال شخصیت وابسته ، سن شروع آن ، شیوع و تشخیص آن در مردان و زنان می پردازیم . ... [بیشتر...]

اختلال شخصیت ضد اجتماعی
اختلال شخصیت ضد اجتماعی
در این مقاله به ویژگی های اختلال شخصیت ضد اجتماعی ، سن شروع آن ، شیوع و تشخیص آن در مردان و زنان می پردازیم . ... [بیشتر...]

اختلال شخصیت مرزی 1397/03/06
اختلال شخصیت مرزی
در این مقاله به ویژگی های اختلال شخصیت مرزی ، سن شروع آن ، شیوع و تشخیص آن در مردان و زنان می پردازیم . ... [بیشتر...]

اختلال شخصیت نمایشی 1397/03/05
اختلال شخصیت نمایشی
در این مقاله به ویژگی های اختلال شخصیت نمایشی ، سن شروع آن ، شیوع و تشخیص آن در مردان و زنان می پردازیم . ... [بیشتر...]

اختلال شخصیت اجتنابی 1397/03/05
اختلال شخصیت اجتنابی
در این مقاله به ویژگی های اختلال شخصیت اجتنابی ، سن شروع آن ، شیوع و تشخیص آن در مردان و زنان می پردازیم . ... [بیشتر...]

اختلال شخصیت خودشیفته 1397/03/03
اختلال شخصیت خودشیفته
در این مقاله به ویژگی های اختلال شخصیت خودشیفته ، سن شروع آن ، شیوع و تشخیص آن در مردان و زنان می پردازیم . ... [بیشتر...]

اختلال شخصیت اسکیزوتایپال 1397/03/03
اختلال شخصیت اسکیزوتایپال
در این مقاله به ویژگی های اختلال شخصیت اسکیزوتایپال ، سن شروع آن ، شیوع و تشخیص آن در مردان و زنان می پردازیم . ... [بیشتر...]

اختلال شخصیت اسکیزوئید
اختلال شخصیت اسکیزوئید
در این مقاله به ویژگی های اختلال شخصیت اسکیزوئید ، سن شروع آن ، شیوع و تشخیص آن در مردان و زنان می پردازیم . ... [بیشتر...]

اختلال شخصیت پارانوئید 1397/02/31
اختلال شخصیت پارانوئید
در این مقاله به ویژگی های اختلال شخصیت پارانوئید ، سن شروع آن ، شیوع و تشخیص آن در مردان و زنان می پردازیم .  ... [بیشتر...]

اختلالات شخصیت 1397/02/31
اختلالات شخصیت
در این مقاله به انواع اختلالات شخصیت در مردان و زنان ، ویژگی و سن شروع هر کدام از آن ها می پردازیم .    ... [بیشتر...]

روش های فرزند پروری و تاثیرات آن بر کودک 1397/02/11
روش های فرزند پروری و تاثیرات آن بر کودک
در این مقاله درباره انواع روش های فرزند پروری شامل روش مقتدرانه، روش مستبدانه، روش آسان گیر و روش بی اعتنا  و تاثیرات این روش ها بر آینده و سلامت روانی کودک ، صحبت می کنی... [بیشتر...]

علل اختلال شخصیت مرزی 1398/02/26
علل اختلال شخصیت مرزی
در این مقاله به بیان علل بروز اختلال شخصیت مرزی می پردازیم .  ... [بیشتر...]


اخبار و رویدادها

وبلاگ هیواتک

اختلالات شخصیت
Top