مطالب مربوط به برچسب: "آثار طلاق بر فرزندان"

مقالات آموزشی
زندگی بعد از طلاق 1397/09/13
زندگی بعد از طلاق
در این مقاله به بیان شرایط زندگی پس از طلاق می پردازیم .  ... [بیشتر...]

تاثیر طلاق بر فرزندان دختر 1397/08/28
تاثیر طلاق بر فرزندان دختر
در این مقاله به بررسی تاثیر طلاق بر فرزندان دختر می پردازیم .   ... [بیشتر...]

تاثیر طلاق بر فرزندان پسر 1397/08/26
تاثیر طلاق بر فرزندان پسر
تاثیرات طلاق بر فرزندان دختر و پسر می تواند متفاوت باشد که آثار طلاق بر پسرها شامل خشم و پرخاشگری ، افسردگی ، اعتیاد ، کاهش اعتماد به نفس ، مشکلات خواب ، افزایش وزن ، تمایلات ... [بیشتر...]

تاثیر طلاق بر فرزندان 1397/06/11
تاثیر طلاق بر فرزندان
در این مقاله به بررسی موضوع تاثیر طلاق بر فرزندان می پردازیم .  ... [بیشتر...]

آثار طلاق بر زنان 1397/06/11
آثار طلاق بر زنان
در این مقاله به بررسی موضوع آثار طلاق بر زنان می پردازیم .  ... [بیشتر...]

آثار طلاق 1397/06/10
آثار طلاق
در این مقاله به موضوع آثار و پیامدهای طلاق می پردازیم .  ... [بیشتر...]

میزان توجه والدین به کودک پس از طلاق 1398/03/12
میزان توجه والدین به کودک پس از طلاق
در این مقاله به بیان میزان توجه والدین به کودک پس از طلاق می پردازیم .  ... [بیشتر...]

کودکان و رویای ازدواج والدین بعد از طلاق 1398/03/12
کودکان و رویای ازدواج والدین بعد از طلاق
در این مقاله به موضوع کودکان و رویای ازدواج مجدد والدین بعد از طلاق می پردازیم .  ... [بیشتر...]

کمک به کودکان برای پذیرش طلاق والدین 1398/03/12
کمک به کودکان برای پذیرش طلاق والدین
در این مقاله به بیان راه کمک به کودکان برای پذیرش طلاق والدین می پردازیم  ... [بیشتر...]

دلیل احساس گناه کودکان در طلاق والدین 1398/03/12
دلیل احساس گناه کودکان در طلاق والدین
در این مقاله به بیان دلیل احساس گناه و احساس مسئولیت کودکان برای طلاق والدین می پردازیم .  ... [بیشتر...]

ترس کودکان از تنها ماندن بعد از طلاق والدین 1398/03/12
ترس کودکان از تنها ماندن بعد از طلاق والدین
در این مقاله به ترس کودکان از تنها ماندن بعد از طلاق والدین می پردازیم .  ... [بیشتر...]

احساس گناه کودکان بعد از طلاق والدین 1398/03/12
احساس گناه کودکان بعد از طلاق والدین
در این مقاله به بیان احساس گناه کودکان بعد از طلاق والدین می پردازیم .   ... [بیشتر...]


اخبار و رویدادها

وبلاگ هیواتک

طرحواره محرومیت هیجانی
Top