» اسکیزوفرنی و علائم آن
1397/08/05
در این مقاله به بررسی اسکیزوفرنی و علائم آن می پردازیم . ... [بیشتر...]

» هذیان و انواع آن
1397/07/21
در این مقاله هذیان راتعریف کرده ، نشانه های آن و انواع هذیان را بیان می کنیم . ... [بیشتر...]

» درمان اسکیزوفرنی با ورزش
1397/05/13
در این مقاله به چگونگی تاثیرر ورزش بر بهبود اسکیزوفرنی و تحقیقات انجام شده در این باره می پردازیم . ... [بیشتر...]

» درمان توهمات شنوایی اسکیزوفرنی
1397/05/13
در این مقاله به این تحقیق که می گوید نقطه خاصی از مغز در توهمات شنیداری بیماران اسکیزوفرنی نقش دارد می پردازیم . ... [بیشتر...]

» انواع اختلالات طیف اسکیزوفرنی
1397/04/03
در این مقاله به انواع اختلالات طیف اسکیزوفرنی پرداخته می شود .  ... [بیشتر...]

صفحات: 1

اختلالات روانپریشانه
Top