» درمان اسکیزوفرنی با ورزش
1397/05/13
در این مقاله به چگونگی تاثیرر ورزش بر بهبود اسکیزوفرنی و تحقیقات انجام شده در این باره می پردازیم . ... [بیشتر...]

» درمان توهمات شنوایی اسکیزوفرنی
1397/05/13
در این مقاله به این تحقیق که می گوید نقطه خاصی از مغز در توهمات شنیداری بیماران اسکیزوفرنی نقش دارد می پردازیم . ... [بیشتر...]

» انواع اختلالات طیف اسکیزوفرنی
1397/04/03
در این مقاله به انواع اختلالات طیف اسکیزوفرنی پرداخته می شود .  ... [بیشتر...]

صفحات: 1

اختلالات روانپریشانه
Top