» مهارت تصمیم گیری چیست
1399/02/23
مهارت تصمیم گیری شامل انتخاب میان دو یا بیشتر از دو گزینه است که مهارت های مورد نیاز آن عبارت اند از : شهود ، تفکر نقادانه ، دوراندیشی ، خود کنترلی و هوش هیجانی . مراحل تصمیم گیری عبارت است ... [بیشتر...]

» انتقاد و انتقاد پذیری
1399/02/18
انتقاد به معنای قضاوت در مورد شایستگی ها و کاستی ها است که به دو دسته سازنده و غیر سازنده تقسیم می شود . انتقاد به افراد کمک می کند در جهت بهبود و پیشرفت حرکت کنند . برای افزایش انتقادپذیری ... [بیشتر...]

» کمال گرایی چیست
1399/02/15
کمال گرایی به عنوان نیاز به بی نقص بودن یا حتی باور به رسیدن به بی نقصی تعریف شده است که اگرچه به آن به صورت یک ویژگی مثبت نگاه می شود اما به دلیل پیامدهایی که دارد می تواند جلوی پیشرفت و رش... [بیشتر...]

» راه های افزایش عزت نفس
1399/01/25
عزت نفس به این معنی است که چقدر فرد برای خود ارزش قائل بوده و خودش را دوست دارد . داشتن عزت نفس به افراد کمک می کند زندگی شادتر و سالم تری داشته باشند و به اهدافشان نیز بهتر برسند . برا... [بیشتر...]

» عزت نفس چیست
1399/01/23
عزت نفس به این معنی است که فرد چقدر برای خودش ارزش قائل بوده و خودش را دوست دارد و این ویژگی تاثیر بسیار زیادی بر موفقیت و خوشحالی افراد در زندگی دارد . عزت نفس به اعتماد به نفس شباهت دارد ا... [بیشتر...]

» روش های افزایش مهارت خودآگاهی
1399/01/18
مهارت خودآگاهی به معنای درک عمیق ارزش ها و نقاط قوت و ضعف و عادت های خود است  که به افراد کمک می کند در راستای آنچه می خواهند در زندگی حرکت کرده و به رشد فردی دست پیدا کنند . این مهارت ... [بیشتر...]

» روش های تقویت هوش هیجانی
1399/01/17
هوش هیجانی به معنای توانایی درک احساسات و مدیریت آن ها به شدت در ابعاد مختلف زندگی تأثیر گذار است . افراد می توانند با انجام راهکارهایی مثل مشاهده چگونگی احساس خود ، توجه به رفتار ، به عهده ... [بیشتر...]

» اهمیت اعتماد به نفس
1399/01/16
اعتماد به نفس به معنای چگونگی باور ما نسبت به خود و توانایی هایمان است و می تواند به شدت در ابعاد مختلف زندگی تأثیر گذار باشد . فردی که اعتماد به نفس دارد جذاب تر است ، می تواند به شغل مورد ... [بیشتر...]

» راه های بالا بردن اعتماد به نفس
1399/01/16
اعتماد به نفس به معنی اطمینان از خود و توانایی های خود و همچنین ، یک نوع مهارت است . این مهارت به افراد کمک می کند جرئتمند بوده ، به اهدافشان برسند و از سلامت روان برخوردار شوند . افراد می ت... [بیشتر...]

» اعتماد به نفس چیست
1399/01/14
اعتماد به نفس به این معناست که افراد چه احساسی در مورد خودشان داشته و چه نگرشی در مورد توانایی های خود دارند . اعتماد به نفس مشابه مفهوم عزت نفس بوده اما با آن یکسان نیست . نشانه ه... [بیشتر...]


مهارت های زندگی
Top