» درمان اوتیسم با روش پکس
1397/07/14
در این مقاله به روش درمانی پکس برای کودکان اوتیسم می پردازیم . ... [بیشتر...]

» روش های درمانی اوتیسم
1397/07/08
در این مقاله به بیان روش های درمانی اوتیسم که در حال حاضر برای این کودکان استفاده می شود می پردازیم . ... [بیشتر...]

» درمان اوتیسم با حیوانات
1397/07/08
در این مقاله به درمان اوتیسم با حیوانات می پردازیم . ... [بیشتر...]

» نحوه برخورد با نابینایان
1397/07/02
در این مقاله به نکات نحوه برخورد با افراد نابینا اشاره می کنیم .   ... [بیشتر...]

» اختلال خواندن یا نارساخوانی
1397/07/01
در این مقاله به نارساخوانی و ویژگی های آن در کودکان می پردازیم . ... [بیشتر...]

» علائم افسردگی در کودکان
1397/06/27
در این مقاله به تعریف و علائم افسردگی در کودکان می پردازیم . ... [بیشتر...]

» روش های درمان لکنت زبان
1397/06/27
در این مقاله به روش های درمان لکنت زبان می پردازیم . ... [بیشتر...]

» میزان شیوع اختلال اوتیسم
1397/06/26
در این مقاله میزان شیوع اوتیسم در ایران و جهان را بیان می کنیم . ... [بیشتر...]

» دلیل بیماری اوتیسم
1397/06/25
درباره دلیل به وجود آمدن بیماری اوتیسم نظریات مختلفی وجود دارد که در ادامه مقاله به آن می پردازیم .  ... [بیشتر...]

» اضطراب جدایی در کودکان
1397/06/20
در ادامه مقاله به اختلال اضطراب جدایی در کودکان و ویژگی های آن می پردازیم . ... [بیشتر...]

صفحات: 1 2 3 4

اختلالات دوران کودکی
Top