» ویژگی های کودکان تیزهوش
1397/07/04
در این مقاله به بیان ویژگی های کودکان تیزهوش و باهوش می پردازیم . ... [بیشتر...]

» انواع تیزهوشی
1397/04/02
در این مقاله انواع تیزهوشی شامل تیزهوش های خلاق ، درس خوان ، حرفه ای و کم پیشرفت و ویژگی های هر کدام را بیان می کنیم .  ... [بیشتر...]

صفحات: 1

خلاقیت در کودکان
Top