ترمیم پرده بکارت در این مقاله علاوه بر اینکه به معرفی عمل جراحی ترمیم پرده بکارت پرداخته شده ، دلایل ، چگونگی و عوارض آن نیز مطرح شده است .
Top