مشکلات رفتاری در کودکان اوتیسمی در این مقاله به بررسی مشکلات رفتاری کودکان مبتلا به اختلال طیف اتیسم پرداخته شده است و دلایل احتمالی این مشکلات و راه حل های مناسب ارائه شده است.
Top