راه های جذب زنان در این مقاله علاوه بر اینکه به ملاک های جذابیت مردان از نظر زنان پرداخته شده ، راهکارهای جذب خانم ها نیز مطرح شده است .
Top