تشویق کودک به کتابخوانی در این مقاله علاوه بر اینکه به دلایل کتاب نخواندن کودکان پرداخته شده ، راهکارهایی برای تشویق آن ها به کتابخوانی نیز مطرح شده است .
Top