خطرات مصرف الکل در بارداری برای جنین در این مقاله به خطرات مصرف الکل در دوران بارداری و اثرات مصرف الکل توسط مادر و پدر بر روی جنین می پردازیم .
Top