درمان اسکیزوفرنی با ورزش در این مقاله به چگونگی تاثیرر ورزش بر بهبود اسکیزوفرنی و تحقیقات انجام شده در این باره می پردازیم .
Top