تاثیر افسردگی پس از زایمان بر کودک در این مقاله علاوه بر اینکه به نشانه های افسردگی پس از زایمان در مادر و پدر پرداخته شده ، تاثیر آن بر روی کودک نیز مطرح شده است .
Top