کمک به فردی که خودزنی می کند در این مقاله به اهمیت و راهکارهای کمک به کسی که به خودش آسیب می رساند پرداخته شده است .
Top