نحوه استفاده از کاندوم در این مقاله علاوه بر اینکه به اثربخشی کاندوم ها پرداخته شده ، نحوه استفاده از کاندوم مردانه و زنانه نیز مطرح شده است .
Top