روش های پیشگیری از لوس شدن کودک در این مقاله علاوه بر اینکه به ویژگی های کودک لوس پرداخته شده ، راهکارهایی برای پیشگیری از این مسئله نیز مطرح شده است .
Top