مهارت های مدیر موفق در این مقاله علاوه بر اینکه به ویژگی های مدیر موفق پرداخته شده ، مهارت های لازم برای موفقیت در مدیریت نیز مطرح شده است .
Top