رابطه جنسی خشن و مازوخیسم در این مقاله علاوه بر اینکه به نشانه های اختلال مازوخیسم جنسی پرداخته شده ، دلایل و روش های درمان آن نیز مطرح شده است .
Top