آیا خودارضایی غسل دارد در این مقاله به بررسی عوارض خودارضایی ، شرایط غسل آن و همچنین روش های ترک این عمل پرداخته شده است .
Top