افراد خجالتی و کم رو در این مقاله علاوه بر اینکه به ویژگی های افراد خجالتی پرداخته شده ، انواع کمرویی و دلایل آن نیز مطرح شده است .
Top