تاثیر طلاق بر فرزندان پسر در این مقاله علاوه بر اینکه به تاثیرات روانشناختی طلاق والدین بر فرزندان پسر پرداخته شده ، آثار آن بر سلامت و روابط این کودکان نیز مطرح شده است .
Top